• Statushierarkier blant ungdom i Norge 

      Tylden, Heidi (Master thesis, 2016)
      I dagens samfunn er det viet stor oppmerksomhet rundt ungdomskulturer og ungdoms overgang til voksenlivet. Kronikker, blogger og tv-serier som skam, sykt perfekt og unge lovende er med på å trekke frem ulike aspekter med ...