• Overvannshåndtering i plan 

      Systad, Johan (Master thesis, 2024)
      I de senere år har det vært flere hendelser hvor nedbør har forårsaket store skader i Norge. Samtidig har det vært en merkbar økning i nedbørintensitet samt hyppigere gjentaksintervall Kommunen er plan- og bygningsmyndighet, ...