• Klima- og bærekraftsrapportering i kommunal sektor 

   Rasmussen, Kenneth; Suleyman, Rejav (Master thesis, 2022)
   Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til en utslippsreduksjon på 50-55 prosent innen 2030 med 1990 som referanseår. Klimaloven ble senere vedtatt i 2017 som bidrag til arbeidet med denne forpliktelsen. Det er ...
  • Klima- og bærekraftsrapportering i kommunal sektor 

   Suleyman, Rejav; Rasmussen, Kenneth (Master thesis, 2022)
   Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til en utslippsreduksjon på 50-55 prosent innen 2030 med 1990 som referanseår. Klimaloven ble senere vedtatt i 2017 som bidrag til arbeidet med denne forpliktelsen. Det er ...