• Erfaringer med Tiltakspakke demens i hjemmetjenesten 

      Strzeszewska, Adriana (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Bakgrunn Det er stadig flere eldre personer i befolkningen og deriblant flere med demens. Antall eldre hjemmeboende med demensdiagnose vil fortsette å øke, og det er behov for kunnskap om demensoppfølging i ...