• Prosjektmetodikk i Lindås kommune - et godt styringsverktøy? 

      Stang, Øyvind (Master thesis, 2017)
      Lindås kommune har i løpet av de siste to årene utviklet og tatt i bruk en egen prosjektmetodikk. Bakgrunnen var at rådmannen ønsket et styringsverktøy som ville bidra til bedre styring av kommunen. Hovedfokus i denne ...