• Kjønn, likestilling og makt i #MeToo 

      Skarstad, Annette Lauritzen (Master thesis, 2018)
      Bakgrunnen for denne oppgaven har vært egen interesse for #MeToo-kampanjen og hvilken virkning den har hatt på samfunnet. Det har derfor vært av interesse å bruke en kritisk diskursanalyse om fenomenet som ser på ...