• Lyngdalsmodellen - fra teori til praksis : en evaluering av Lyngdalsmodellen 

      Abrahamsen, Morten-André; Salgado, Sebastian I. Thommesen (Master thesis, 2014)
      Formålet med oppgaven har vært å evaluere pilotprosjektet, Prosjekt Lyngdal ungdomsskole, med utgangspunkt i en nyutviklet gjennomføringsmodell, kalt Lyngdalsmodellen. Modellen ble utviklet ved Universitetet i Agder, for ...