• Kreative prosesser i entreprenørskapsprogrammer 

      Sødal, Espen (Master thesis, 2010)
      Kreativitet og entreprenørskap har kommet i fokus i utdanningssektoren de siste årene og ulike pedagogiske programmer er lansert for å fremme kreativitet og nyskaping i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2009). Bakgrunnen ...