• Beyond Budgeting i bransjen: Informasjon og Kommunikasjon 

      Lunde, Kristine; Ringsbye, Mikal (Master thesis, 2021)
      I moderne tid har budsjetter mottatt utbredt kritikk hvor de kritiseres for å bidra med lite styringsrelevant informasjon, de er tidkrevende og lite tilpasningsdyktige. Flere kritikere foreslår radikal endring ved å forkaste ...