• En komparativ analyse av organisasjonskultur og skoleresultater 

      Rimstad, Merete; Myklebust, Siri Tengs (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven har vi kartlagt to ungdomsskoler ved hjelp av kartleggingsverktøyet Organizational Culture Assesment Instrument(OCAI). Lagård ungdomsskole i Rogaland og Lillesand ungdomsskole i Aust-Agder. Gjennom denne ...