• Balansert målstyring Et styringsverktøy i Søgne kommune 

      Resset, Svein (Master thesis, 2015)
      I offentlig sektor har det de siste par tiårene skjedd store endringer. Endringene har vært preget av flatere organisasjonsstrukturer, økende grad av delegasjon av budsjettansvar og myndighet, og økt fokus på målinger av ...