• Kyotoprotokollens innvirkning på Norge 

      Patel, Ashish (Master thesis, 2006)
      I første kapittel av Masteroppgaven omhandles nettopp temaet om Norges petroleumsindustriens framtid. Visjoner for framtiden er at Norge kan bli en industriell energinasjon i verdensklasse i flere generasjoner ved kobling ...