• Erfaringer med digitale livsstilskurs under korona-pandemien 

      Osmundsen, Elise Fauske (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Mange av dagens helseutfordringer er knyttet til våre levevaner, og Frisklivssentralene er en arena for å hjelpe befolkningen til å endre levevaner og mestre sykdom og helseplager. Vanlig praksis har vært at ...