• Implementering av en IT-kompetanseutviklingsmodell 

      Oland, Jan Mangor (Master thesis, 2008)
      I denne oppgaven tar jeg for meg kompetanseutvikling i en IT-enhet gjennom en aksjonsforskningsprosess. Det sentrale spørsmålet jeg stiller i denne masteroppgaven, er; hvordan implementerer man en IT-kompetanseutviklin ...