• Verdsettelse av Nel ASA 

      Wendel, Eirik Almås; Nossen, Håkon Noraker (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven gjennomfører vi en fundamental verdsettelse av Nel ASA. Innledningsvis i oppgaven gjennomføres det en analyse av selskapets strategiske posisjon gjennom en strategisk analyse. Videre undersøkes ...