• Hvorfor blir flere unge voksne mottakere av uføretrygd? 

      Norman, Thea (Master thesis, 2022)
      Min oppgave tar for seg undersøkelser av mulige årsaker til økningen i andel og antall unge voksne mottakere av uføretrygd, særlig i tidsperioden 2009 til 2018. Bakgrunnen for valget av tematikken er den økte bekymringen ...