• Relasjonsledelse og måloppnåelse i spesialisthelsetjenesten 

      Pigao, Joyce; Nordhelle, Frode (Master thesis, 2020)
      Masteroppgaven tar for seg en moderne ledelsesretning kalt relasjonsledelse og undersøker om relasjonskompetanse har sammenheng med måloppnåelse i spesialisthelsetjenesten. Teorien om relasjonskompetanse hentes fra Jan ...