• Boligstrukturen i norske byer og tettsteder i 1970 

      Nåstad, Anna Beathe (Master thesis, 2009)
      Hensikten med oppgaven er å se hvilke faktorer som påvirker boligstrukturen i norske byer og tettsteder. Jeg ønsker deretter å se om disse faktorene kan brukes til å predikere fremtidig boligstruktur. I oppgaven beskriver ...