• Bull Bear fond : effekten av volatilitet, tid og vekting 

      Myre, Roy Egil (Master thesis, 2010)
      Det grunnleggende formålet med denne oppgaven er å analysere effekten volatilitet, tid og vekting har på bull bear fondene. Flere tidligere studier har vist at store svingninger i markedet kan føre til tap for investorer ...