• Portal og profilmodeller 

      Molden, Rune (Master thesis, 2001)
      En webportal kan sammenfattes som en innretning som benyttes til å lokalisere alt av tjenester og informasjon en bestemt bruker trenger for å utføre sine gjøremål. Det kan også forklares som en innfallsport til webtilgang, ...