• Konkurranse i kroppsøvingsundervisningen 

      Henriksen, Christian; Moe, Lars Andre (Master thesis, 2022)
      Hensikten med vår studie er å belyse hvordan ulike måter å presentere konkurranseaktiviteter i kroppsøving påvirker elevenes emosjoner og opplevelse av behovstilfredsstillelse. Prosjektet tok i bruk Basic Psychological ...