• Digitale tilsyn i kommunale helseinstitusjoner 

      Maren Tunheim (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn – Digitale tilsyn er en type velferdsteknologi som anbefales av myndighetene å implementere i kommunehelsetjenesten. Førstelinjeleder har en sentral rolle i slike prosjekter, da de skal informere helsepersonell ...