• Svipennens bevegelser 

      Møretrø, Solveig (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven tar for seg hvordan naturen kan være en inngang til en skapende prosess. Det å søke etter nye muligheter i naturen rundt oss, der bærekraft og miljø er store temaer. Faget kunst og håndverk er ofte ...