• Byutvikling i et folkehelseperspektiv 

      Lie, Emma Dybesland (Master thesis, 2022)
      Denne masterstudien har fokus på ensomhetsproblematikken blant studenter i Norge, som særlig ble et økende problem under koronapandemien. Bakgrunnen for dette prosjektet ble dermed å belyse utfordringen gjennom å studere ...