• Deltakelse i en traineeordning : Case: Trainee Sør 

      Lauritzen, Tine; Haugsgjerd, Tine Charlotte Rosander (Master thesis, 2017)
      Formålet med denne studien er å finne effektene av deltakelse i en traineeordning. Et traineeprogram har som formål å øke kompetansen til deltakerne rett etter studiet slik at de blir bedre rustet for videre arbeidsliv. ...