• Hva betyr avstand til E18 for boligprisene i Askim? 

      Karterud, Stine (Master thesis, 2015)
      Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilken betydning avstand til ny E18 har for boligprisene i Askim. For å belyse dette blir det for hver enkelt bolig målt kjøreavstand i meter til nærmeste påkjørsel på ...