• Rektor i spenningsfeltet mellom sentralstyring og det profesjonelle 

      Kalsås, Lars Anuglen (Master thesis, 2019)
      Tema for oppgåva var å undersøke rektorrollai norske ungdomskular.Rektorrolla erein sværtvariert leiarstilling med mange krav og forventingar.Med utgangspunkt i eit kontekstuelt perspektiv der leiarrolla er avhengige av ...