• Fire bedriftsstudier om leverandørsamarbeid : samsvarer teori og praksis? 

   Johnsen, Kristine; Jørgensen, Bergitte (Master thesis, 2011)
   Denne utredningen tar for seg fire bedriftsstudier om leverandørsamarbeid. Prosessen ble innledet ved å kartlegge tilgjengelig litteratur, for så å vurdere om funnene fra de 4 casebedriftene samsvarte med dette. ...
  • Forsoning i Sosialt Arbeid 

   Johnsen, Kristine (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse av6 sosialarbeidere og deres forsoningserfaringer og forsoningsforståelser i det sosiale arbeidet. Oppgavens problemstillinger: «Hvilke erfaringer har hatt betydning for ...