• Bildebøker i begynneropplæringen: Hva legger lærere vekt på? 

   Johansen, Silje; Noraberg, Martine Fraas (Master thesis, 2023)
   Sammendrag I vårt masterprosjekt har vi intervjuet tre læreres valg og bruk av bildebøker, hvor alle jobber i begynneropplæringen. Vi opplever at det trengs mer forskning på dette feltet og ønsker derfor å bidra, samtidig ...
  • Bildebøker i begynneropplæringen: Hva legger lærere vekt på? 

   Noraberg, Martine Fraas; Johansen, Silje (Master thesis, 2023)
   I vårt masterprosjekt har vi intervjuet tre læreres valg og bruk av bildebøker, hvor alle jobber i begynneropplæringen. Vi opplever at det trengs mer forskning på dette feltet og ønsker derfor å bidra, samtidig som dette ...