• De første kvinnelige tannlegene i Norge 1872-1920 

      Johansen, Ingvill Marie (Master thesis, 2021)
      I desember 1872 tok Petra Lie som Norges første kvinne tannlegeeksamen i Norge. Dette var oppsiktsvekkende da få profesjoner utenfor husholdningen og tradisjonelle «kvinneyrker» var tilgjengelige for kvinner før 1870-årene. ...