• Fremtiden er nå : bruk av ny teknologi i nye sykehuskonsept 

      Heggland, Margareth Gilje; Mæland, Sigrid Eitrheim (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn: Helsetjenesten er under press og det er store forventninger til hvordan teknologiske løsningerskalfornye, forbedreog sikre økt verdiskaping i sektoren. Spesialisthelsetjenestens mange ulike interessenterer ...