• Styringsmessige forskjeller i små og store prosjekter" 

      Haraldstad, Lars H. (Master thesis, 2011)
      Prosjektarbeid som arbeidsform har blitt mer og mer populært de senere årene. Dette har følgelig ført til at dannelsen av små prosjekter har økt. Av den grunn har jeg valgt å ta et nærmere blikk på hva forskjellen består ...