• Forebyggende tiltak mot aggresjon og vold 

      Hansen, Gunilla Maria (Master thesis, 2013)
      På bakgrunn av fokus på Terapeutisk Mestring av Aggresjon(TMA), egne erfaringer og tidligere forskning er den overordnede hensikten med studien å belyse hvordan arbeid med forvarsler, ved hjelp av Early Recognition Method ...