• Elektronisk pasientjournal i en norsk kommune - gevinster og årsaker 

      Gumpen, Richard; Aagren, Tor Georg (Master thesis, 2012)
      Dette er en masteroppgave som er gjennomført ved instituttet for informasjonssystemer ved UiA, vårsemesteret 2012. Det har i flere av kommunene i Norge blitt implementert elektroniske pasientjournal-systemer (EPJ). Foruten ...