• Beyond Budgeting og Lean i et sammensatt styringssystem 

      Gram, Silje Marie; Raa, Elise Amundsen (Master thesis, 2019)
      Det finnes flere studier som ser på hvordan styringssystemer og styringsverktøy fungerer isolert sett, mendet finneslite forskning som angårenkombinasjon av styringssystemer(Malmi &Brown, 2008, ss. 287-288). Dette gjelder ...