• Bybanens påvirkning på boligpriser i Bergen 

      Fredriksen, Kajsa Martine Roaldsdatter (Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven tar sikte på å undersøke hvilken betydning bybanen i Bergen har hatt på boligprisutviklingen i de nærliggende områdene rundt banens første trasé, Byparken – Nesttun. Innledningsvis presenteres ...