• Hvordan driftssette et ERP-prosjekt? : en casestudie i Forsvaret 

      Folke-Olsen, Roger (Master thesis, 2012)
      Denne studien handler om overgangen fra prosjekt til drift ved innføring av SAP ERP. Studien er gjennomført som en kvalitativ case-studie i konteksten rundt organisasjonene som implementerer, drifter og videreutvikler ...