• EØS-portvokterne 

      Ersfjord, Torunn Iveland (Master thesis, 2016)
      Hensikten med denne studien har vært å undersøke om det eksisterer en helhetlig forvaltning av EØS-regelverkets prinsipp om oppholdsrett for EØS-borgere i offentlig forvaltning, i et gitt distrikt i Norge på et gitt tidspunkt ...