• Bull- og Bearfond under lupen : volum og avkastningssammenhenger 

      Eidsaa, Andreas; Bergan, Carl-Fredrik Iuell (Master thesis, 2010)
      Bull- og Bearfondene har etter hvert blitt meget populære som spekulasjonsprodukter. Denne oppgaven har som mål å avdekke sammenhenger mellom avkastning og volum for OBX Total Return Index og Bull- og Bearfond på Oslo ...