• Styring av regionale næringsklynger i ulike livsfaser 

      Drace, Amna (Master thesis, 2016)
      De siste tiårene har klynger blitt benyttet som innovasjonspolitiske tiltak for å øke samhandlingen og verdiskapingen ute i regionene. Dette har blant annet blitt gjort gjennom klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Norges ...