• OPS som innovasjonsfremmende gjennomføringsmodell : en litteraturstudie 

      Daltveit, Inger Malene Roppestad (Master thesis, 2014)
      Rapporten søker å gjøre rede for Offentlig Privat Samarbeid som innovasjonsfremmende gjennomføringsmodell. Dette gjør den ved å stille fire forskningsspørsmål: 1. Er offentlig privat samarbeid en mer innovasjonsfremmende ...