• Bomringens effekt på boligprisene i Kristiansand 

      Byremo, Kai (Master thesis, 2006)
      Formålet med denne oppgaven er å beskrive faktorer som påvirker prisen på en bolig. Jeg har valgt å trekke alle relevante faktorer inn i analysene for å kunne gå i dybden på problemstillingen ”Bomringens effekt på ...