• Tiltagende markedsstyring i norsk toppfotball 

      Bjørgo, Tinus (Master thesis, 2022)
      Dette forskningsprosjektet har tatt for seg problemstillingen «Hvordan påvirker toppfotballfokus og tiltagende markedsstyring Vålerenga Fotball som institusjon?». Målet med denne studien har vært å se på hvordan en norsk ...