• En vurdering av blockchains implikasjoner for revisjonsprosessen 

      Berge, Martin Seim (Master thesis, 2018)
      Temaet i denne oppgaven er implikasjonene blockchain kan ha på revisjonsprosessen. Mer spesifikt har jeg på bakgrunn av et rammeverk for implementasjon av blockchainbasert regnskapsføring hos den revisjonspliktige vurdert ...