• Digitalt utsatte familier i møte med det digitale samfunnet 

      Berge, Linn Mari (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Politiske styringsdokumenter trekker frem at digitalisering av helse- og velferdstjenester er nødvendig for å sikre velferden og et bærekraftig samfunn. Digitale løsninger og tjenester har et stort potensial, ...