• Hvordan kan bedrifter lykkes med produktinnovasjon i et volatilt marked? 

      Barlo, Bjørn Rune K.; Løland, Øystein (Master thesis, 2017)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er at GCE-NODE1 har sett at det er et behov for omstilling og nyskaping for bedrifter innen denne klyngen som stort sett representerer bedrifter med leveranser til oljesektoren. Mange av disse ...