• Prisforholdet mellom å leie leilighet og å kjøpe leilighet i Oslo 

      Bakk, Ine Marie; Ekrann, Line Iversen (Master thesis, 2018)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke forholdet mellom leiepris og omsetningspris for leiligheter i Oslo. Internasjonalt har det blitt gjennomført flere studier av slike forholdstall i andre land og byer, men få ...