• Å bli rik på opplevelser… Evaluering av ”Ferie for alle” – et tilbud fra Røde Kors i Aust-Agder 

   Bachke, Carl Christian; Hallandvik, Jan-Erik; Hødnebø, Sigrid Melbye (Skriftserien (Universitetet i Agder), Book, 2007)
   Nordmenn reiser mye på ferie. Faktisk har aldri så mange reist så mye som i dag. Men ikke alle kommer på ferie. Denne evalueringsundersøkelsen tar for seg ferietilbud for barn og ungdom med spesielle behov. Ferieoppleggene ...
  • Å satse på dosenter : Et utviklingsarbeid 

   Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (Book; Peer reviewed, 2020)
   From an international standpoint, the docent position in Norway is unique, insomuch as it is a top academic position equivalent to a professorship. This book combines a thorough examination of the docent’s role and place ...
  • En annen kompetanse? Den norske dosenten i et kriterie- og kompetanseperspektiv 

   Bachke, Carl Christian; Andersen, Anders Johan W. (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   This chapter explores the criteria for promotion to docent (dosent in Norwegian), a variant of the professor position. The criteria are based on a different path of qualification to a top academic position where neither a ...
  • Fasilitering av opprykksprosessen : Veiledningsformer og erfaringer 

   Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten; Brodtkorb, Kari; Thorød, Anne Brita (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   The chapter presents experiences derived from the facilitating program for associate professors seeking promotion as qualified docents (professors) at the University of Agder. Two participants from the docent seminar program ...
  • Mannlige vernepleiere og deres yrkesvalg 

   Bachke, Carl Christian; Haugland, Siri Håvås (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • På bakrommet til sakkyndige bedømmelsesutvalg. En kamp om å fortolke kriteriene 

   Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   This chapter offers outsiders a view of what goes on when a committee of experts assesses a candidate’s application for promotion to docent. The authors discuss various interpretations of the criteria a candidate must ...
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av en seminarrekke for dosentkandidater 

   Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   This chapter presents a template developed for a facilitating seminar program for candidates seeking to become docents. The processes of planning, implementing, and evaluating the offered program are described. Dilemmas ...