• Verdsettelse av Fornebu Utvikling ASA 

      Aalvik, Sven-Christopher; Stråbø, Øyvind E. (Master thesis, 2011)
      Vi har i denne verdsettelsen av Fornebu Utvikling ASA benyttet offentlig tilgjengelig informasjon som utgangspunkt. Tidspunkt for verdsettelsen er 14. april 2011. I oppgaven har hovedfokus vært FBUs utviklingsområde på ...