• Barns skjermbruk som tema i samarbeidet mellom barnehage og hjem – et forsømt område? 

      Dahle, Margunn Serigstad; Hodøl, Hans-Olav; Kyrkjebø, Trude; Økland, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Artikkelen utforsker barns skjermbruk som tema i samarbeidet mellom barnehagen og barnets hjem. På bakgrunn av en kartlegging av foreldres holdninger til barnehagens rolle når det gjelder 4–6-åringers skjermbruk, diskuteres ...